Perustietoa

 

SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö ry JAP on vuonna 1930 perustettu Jyväskylän seudulla toimivien SAK:n ammattiyhdistyksien yhteistyöjärjestö.

SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestön tarkoituksena on koota kaikki Jyväskylän seudulla toimivat SAK:n jäsenliittojen jäsenyhdistykset yhteistoimintaan, jonka tavoitteena on:

 • edistää palkansaajajäsenten henkistä ja aineellista hyvinvointia sekä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa
 • kehittää ammattiyhdistysliikkeen järjestöllistä asemaa ja toimintavalmiuksia
 • toteuttaa keskusjärjestön asettamia tavoitteita

Toteuttaakseen tavoitteensa toimialueellaan JAP harjoittaa yhteiskunnallista edunvalvontaa:

 • edistää palkansaajien yhteiskunnallista aktiivisuutta
 • osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
 • toimii aloitteellisesti työyhteisöä, työllisyyttä, asumista, ympäristöä, julkisia palveluja sekä kuluttajan asemaa koskevissa kysymyksissä.
 • edistää ammatillista järjestäytymistä ja järjestöllisiä toimintavalmiuksia
 • seuraa alueensa työpaikkarakenteen kehitystä, työpaikkaorganisaatioiden toimintaa ja kattavuutta
 • ottaa kantaa järjestäytymisvapauksia ja ammattiyhdistysoikeuksia koskeviin kysymyksiin
 • kouluttaa ja tiedottaa
 • edistää ihmisten välistä tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä nuorten osallistumista ammattiyhdistystoimintaan.
 • toteuttaa yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa hankkeita, tapahtumia ja vapaa-ajan toimintoja
 • tarjoaa muita vastaavia palveluja jäsenyhdistysten tarpeiden mukaan.
 • edustaa alueellaan SAK:ta ja suorittaa sen antamia tehtäviä
 • harjoittaa yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa.

 

Päätoimialojen osuus Keski-Suomen työpaikoista:

 • Yhteiskunnalliset palvelut 28,2 %
 • Teollisuus 18,5 %
 • Muut markkinapalvelut 23,4 %
 • Kauppa-, majoitus- ja ravitsemisala 13,1 %
 • Rakentaminen 7,9 %
 • Alkutuotanto 6 %