Tämä on JAP

 

Toteuttaakseen tavoitteensa toimialueellaan JAP harjoittaa yhteiskunnallista edunvalvontaa:

 • edistää palkansaajien yhteiskunnallista aktiivisuutta
 • osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
 • toimii aloitteellisesti työyhteisöä, työllisyyttä, asumista, ympäristöä, julkisia palveluja sekä kuluttajan asemaa koskevissa kysymyksissä.
 • edistää ammatillista järjestäytymistä ja järjestöllisiä toimintavalmiuksia
 • seuraa alueensa työpaikkarakenteen kehitystä, työpaikkaorganisaatioiden toimintaa ja kattavuutta
 • ottaa kantaa järjestäytymisvapauksia ja ammattiyhdistysoikeuksia koskeviin kysymyksiin
 • kouluttaa ja tiedottaa
 • edistää ihmisten välistä tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä nuorten osallistumista ammattiyhdistystoimintaan.
 • toteuttaa yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa hankkeita, tapahtumia ja vapaa-ajan toimintoja
 • tarjoaa muita vastaavia palveluja jäsenyhdistysten tarpeiden mukaan.
 • edustaa alueellaan SAK:ta ja suorittaa sen antamia tehtäviä
 • harjoittaa yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa.