Edustajisto

 

Edustajiston kokoukset

Päätäntävalta paikallisjärjestön asioissa on sen edustajiston kokouksella. Edustajiston kokouksen kutsuu koolle paikallisjärjestön hallitus.


Jäsenyhdistyksen edustajien valitsemisen suorittaa jäsenyhdistys
Edustajien toimikausi on 2 kalenterivuotta. Valinnat tehdään parillisina vuosina. Edustajien nimet ja yhteystiedot on toimitettava paikallisjärjestön hallitukselle kesäkuun loppuun mennessä. Kukin jäsenyhdistys on oikeutettu valitsemaan edustajistoon yhden (1) edustajan ja varaedustajan jokaista alkavaa 200 jäsentä kohti ja 250 jäsenen ylimenevältä osalta yhden (1) edustajan ja varaedustajan kutakin alkavaa 500 jäsentä kohti. Kullakin edustajalla on edustajiston kokouksessa yksi ääni.

JAP Jäsenmaksun perusteena on maksavat jäsenet.

 

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.20xx

   

-200                     1 edustaja        1 vara  

 201- 249              2 edustajaa      2 vara

 250 – 500            3 edustajaa      3 vara

501                      4 edustajaa      4 vara

edustajaa ja sen jälkeen jokaisesta ylittävästä 500 saa yhden edustajan lisää:                                           

1001                    5 edustajaa      5 vara

1501                    6 edustajaa      6 vara

2001                    7 edustajaa      7 vara

2501                    8 edustajaa      8 vara

3001                    9 edustajaa      9 vara

3501                    10 edustajaa   10 vara

4001                    11 edustajaa   11 vara

4501                    12 edustajaa   12 vara

5001                    13 edustajaa   13 vara

5501                    14 edustajaa   14 vara

6001                    15 edustajaa   15 vara

 

Kokousaikataulu

  • Edustajiston kevätkokous pidetään helmi- maaliskuussa.
  • Edustajiston syyskokous pidetään syys-marraskuussa.

Kullakin edustajalla on edustajiston kokouksessa yksi ääni. Kokouskutsut edustajiston kokouksiin on toimitettava jäsenyhdistyksille vähintään kolme (3) ja niiden ilmoittamille edustajille vähintään viikko ennen edustajiston kokousta.

Edustajiston kokous valitsee hallituksen hoitamaan ja johtamaan paikallisjärjestön toimintaa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään 6 ja enintään 20 varsinaista jäsentä sekä vastaava määrä varajäseniä.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon eri ammattialojen paikallinen edustavuus