SAK:n vuoden 2019 eduskuntavaalien kärkitavoitteet

6.2.2019

SAK:lla on seuraavalle vaalikaudelle kolme kärkitavoitetta: työllistymisen nopeuttaminen, tasa-arvon edistäminen ja koko väestön osaamisen vahvistaminen.

 1. Nopeutetaan työllistymistä
  Vahvistetaan koko väestön osaamista vahvistamalla työnantajan rahoittamaa muutosturvaa ja uudistamalla työttömien palvelut ja etuudet SAK:n kannustavan työllistymismallin mukaisesti.
  Lue lisää SAK:n kannustavasta työllistymismallista.
   
 2. Edistetään tasa-arvoa
  Sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla edistetään konkreettisesti uudistamalla perhevapaat SAK:n perhevapaamallin pohjalta ja turvaamalla palkkatietojen avoimuus lainsäädännössä.
  Lue lisää SAK:n perhevapaamallista
   
 3. Sujuvoitetaan työstä työhön siirtymistä
  Oppivelvollisuuden pidentäminen, matalasti koulutettujen aikuisten osaamistasoa parantava perustaitotakuu ja maahanmuuttajien kielikoulutuksen vahvistaminen turvaavat työmarkkinoilla vaadittavaa osaamispohjaa.
  Lue lisää SAK:n koulutustavoitteista.